Persoonlijke waarden

Persoonlijke waarden, wat zijn ze en waarom coachen wij erop?

4 maart, 2022

Door: Robin

Een essentieel onderdeel van onze  studiekeuze- en loopbaancoach trajecten is het coachen op persoonlijke waarden. Maar wat zijn ze en waarom vinden we het zo belangrijk hier op te coachen?

Wat zijn persoonlijke waarden?

Persoonlijke waarden zijn cognitieve representaties van onze innerlijke drijfveren waardoor ze ons richting geven in het leven. Laat dat juist nou net zijn waar veel van ons tegen aanlopen als we jong zijn. Vaak zijn we niet in staat te benoemen wie ze zijn en wat we nou precies willen. Wel kunnen we veelal benoemen wat we niet willen. Het is probleem is dat daar geen ontwikkelings- en oplossingsgerichte acties aan gekoppeld kunnen worden. Persoonlijke waarden zijn relatief stabiel over langere perioden in verschillende situaties waardoor het belangrijk is bewust te worden van deze waarden. Het geeft ons perspectief en richting waar we vervolgens concrete activiteiten aan kunnen koppelen. Het is dus een ontzettend sterke bron van motivatie! Denk maar eens aan vrijwilligers die werken in oorlogsgebieden of derde wereldlanden. Die worden gemotiveerd vanuit hun persoonlijke waarden en innerlijke drijfveren, het geeft ze voldoening omdat ze iets doen wat zij belangrijk vinden!

Waarom zijn persoonlijke waarden belangrijk?

Zoals hierboven al is beschreven geven persoonlijke waarden richting. Onderzoek wijst ook uit dat waarden vaak worden ingezet als rechtvaardiging van onze keuzes en ons gedrag. Bewustwording van persoonlijke waarden kan dus helpen bij het maken van moeilijke keuzes zoals een studiekeuze of het kiezen van een onderwerp voor een afstudeeronderzoek.

Een mooi voorbeeld uit één van onze eigen trajecten

Eén mooi voorbeeld uit onze eigen trajecten was Sam. Hij vond behulpzaamheid erg belangrijk en kon dat ook onderbouwen met voorbeelden toen Robin hem kritische vragen stelde. Ook zijn omgeving zag deze waarde in Sam terug. De waarde behulpzaamheid kwam in zijn top 5 waarden. De volgende stap was om te onderzoeken hoe deze waarde gekoppeld kon worden aan studies en toekomstige werkvelden. Door een combinatie met andere waarden, kwaliteiten en talenten kwam Sam op de studie human resource management uit. Human resource management koppelde Sam direct aan de waarde behulpzaamheid omdat hij met dit beroep organisaties en mensen beter kan laten functioneren in hun werk.

Doen wat bij je past

Verder wijst onderzoek uit dat de bewustwording van je waarden bijdrage aan je algehele welzijn. Hoe is dit te verklaren? Heel simpel, wanneer je bewust wordt van je waarden zal je sneller geneigd zijn dingen te doen die waardevol of belangrijk voor je zijn. Dat zijn dus dingen die bij jou als persoon passen en dat geeft je energie en een lekker gevoel. Verder is het bewustzijn van persoonlijke waarden gekoppeld aan meer impulscontrole.

Wil jij je persoonlijke waarden ontdekken?

Persoonlijke waarden komen vaak aan bod tijdens onze studiekeuze- en loopbaancoach trajecten. Ze geven richting en kunnen er voor zorgen dat je voor een studie of baan kiest die passen bij je innerlijke drijfveren. Dat draagt ertoe bij dat je gemotiveerder in je werk bent en dit ook langer zult volhouden! Wil jij je persoonlijke waarden ontdekken en doen wat écht bij je past? Maak dan snel een gratis en vrijblijvende kennismakingsafspraak.

Bron

Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., Ramos, A., Verkasalo, M., Lönnqvist, J.-E., Demirutku, K., Dirilen-Gumus, O., & Konty, M. (2012). Refining the theory of basic individual values. Journal of Personality and Social Psychology, 103(4), 663–688. https://doi.org/10.1037/a0029393

Ga terug

Meer blogs

Gratis en vrijblijvend kennismaken?

Benieuwd hoe Arrow Loopbaancoaching jou kan helpen? Ik heb het er graag met je over!