Een nieuwe carrière boost middels loopbaancoaching

Wanneer heb jij voor het laatst écht energie gekregen van je werk? Doe je wat past bij je persoonlijke waarden, drijfveren, talenten en kwaliteiten? Ben je je eigenlijk wel bewust van deze dingen? Het feit dat je op deze pagina bent beland geeft een vermoeden dat er iets wringt. Eens in de zoveel tijd is het goed jezelf deze vragen te stellen. Een groot deel van ons leven besteden we aan werk, best belangrijk dat we iets doen wat bij ons past. Twijfel je hierover? Dan kan loopbaancoaching een mooie uitkomst voor je zijn. In dit artikel krijg je concrete tips hoe je achter je drijfveren, talenten en competenties komt. Voor we die tips geven lichten we eerst toe wat loopbaancoaching is.

Wat is loopbaancoaching?

Loopbaancoaching is een breed begrip, veel denken dat loopbaancoaching alleen enkel bestaat uit het ontdekken van iemands talenten en kwaliteiten, maar het is vele malen complexer. Er zijn namelijk verschillende vormen van loopbaancoaching. De basis van een coachen blijft hetzelfde, namelijk het vergroten van je bewustwording en het ondersteunen bij het behalen van zelfgekozen doelen. Het uitgangspunt is dat je verschillende zaken aan jezelf kunt veranderen door je gedrag aan te passen en doelen te behalen.

Coaching gaat dus om inzicht en gedrag. Loopbaancoaching doet dit op het gebied van werk en studie. Daarbij kan loopbaancoaching verschillende vormen aannemen. Bij zelfanalyse gaat het vooral om inzicht in jezelf krijgen. Loopbaancoaching kan echter ook gaan over studiekeuzebegeleiding, arbeidsconflicten of stress en motivatieproblematiek.

Bij Arrow richten we ons met name op de eerste vorm van loopbaancoaching. We laten je in contact komen met je drijfveren, persoonlijke waarden, kwaliteiten en talenten. Vervolgens helpen we je aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt.

Wees eerlijk naar jezelf

Voor je verder leest willen we je vragen kritisch te kijken naar de volgende stellingen:

  • Eigenlijk vind ik het maar moeilijk mijn drijfveren, kwaliteiten en talenten te benoemen.
  • Ik weet wel wat mijn drijfveren, kwaliteiten en talenten zijn maar ik zie ze niet terugkomen in mijn studie en/of werk.
  • Mijn werk kost me meer energie dan het me oplevert.
  • Ik haal weinig voldoening uit mijn werk, ik kijk regelmatig op de klok tot het 5 uur is en kan niet wachten tot het weekend is.

Heb je ja beantwoordt op één of meerdere stellingen? Dan is het van belang kritisch naar je huidige situatie te kijken en je af te vragen of je niet iets wilt veranderen. Heb je nee beantwoordt op de bovenstaande stellingen? Dan zit je blijkbaar op de goede weg, ga dan vooral door waar je mee bezig bent!

Doen wat bij je past levert op alle fronten winst op

Wanneer je merkt dat je geen plezier en voldoening meer uit je werk haalt maar je werk vooral veel energie kost, kunnen daar verschillende oorzaken voor zijn. Tijdens loopbaancoaching ga je opzoek naar de oorzaken en pak je ze direct aan. Een veel voorkomende oorzaak is dat mensen niet doen wat bij de past. Er is dan sprake van een mismatch tussen jouw als persoon en je werk, dit is iets wat we regelmatig tegenkomen tijdens loopbaancoaching. Daarom is het belangrijk dat je opzoek gaat naar je authentieke zelf. Authenticiteit is de mate waarin je trouw bent aan je eigen persoonlijkheid, geest, of karakter, ondanks externe krachten en invloeden.

Het is belangrijk om je authentieke zelf te vinden en je leven zo in te richten dat die bij je past. We weten uit onderzoek dat hoe meer je het gevoel hebt authentiek te (kunnen) zijn, hoe beter je in je vet zit. Wanneer er een mismatch is tussen jou als persoon en je omgeving ben je minder gemotiveerd en heb je een verhoogde kan op stressklachten. Deze mismatch kan ook bijdragen aan een verhoogde kans op een burn-out. Echter is het best een opgave om authentiek te zijn. We passen ons als mens namelijk continu aan onze omgeving aan, soms ten koste van onszelf. Zeg eens eerlijk, hoe authentiek ben jij? Grote kans dat het lastig hier een concreet antwoord op te geven. Om deze vraag te beantwoorden zullen we je hieronder proberen op weg te helpen.

Waarom doen mensen wat ze doen?

Om authenticiteit te begrijpen moeten we eerst snappen waarom we als mens doen wat we doen. Wat drijft en motiveert ons? Dit zijn fascinerende vragen tijden loopbaancoaching. We kunnen simpelweg veel van ons gedrag verklaren vanuit de evolutietheorie, in eerste instantie moeten we simpelweg overleven. Hier is ons brein en lichaam volledig op ingericht. Een belangrijk aspect bij overleven is het feit dat alleen overleven onmogelijk is. De behoefte om ‘erbij te horen’ zit daarom diep in ons geworteld, dieper dan we ons vaak beseffen. Dit is dan ook de rede dat we ons snel aanpassen aan onze omgeving, alleen zijn is geen optie maar aanpassen wel. Deze aanpassingen kunnen er echter voor zorgen dat je wegdrijft van jezelf, dat ga je op ten duur voelen. Dit is iets wat we tijdens loopbaancoaching vaak tegenkomen bij mensen. Hoe deze processen in elkaar zitten wordt hieronder verder uitgelegd.

Vervul je psychologische basisbehoeften

De meest dominante motivatie theorie is de zelf determinatie theorie welke stelt dat we als mens drie psychologische basisbehoeften hebben, namelijk binding, autonomie en competentie. Van deze theorie maken we veel gebruik tijdens loopbaancoaching.

De eerste psychologische basisbehoefte is hierboven al beschreven, als individu kunnen we niet overleven dus hebben we een inherente behoefte om in contact te staan met anderen. Deze basisbehoefte genaamd autonomie betekent letterlijk zelfnormering of zelfwetgeving. Het gaat over vrijwilligheid, zelf keuzes maken en bepalen hoe jij je leven inricht of hoe jij jezelf als persoon wilt ontwikkelen. Autonomie en binding staan direct in relatie tot elkaar. Wanneer je niet autonoom bent dus jezelf kunt zijn bij bijvoorbeeld collega’s zijn er twee opties. Of je past je aan en drijft bij jezelf weg of je komt in conflict. Je autonoom voelen is dus erg belangrijk, ook in je werk. De laatste psychologische basisbehoefte is competentie. Competentie gaat over de behoefte om meesterschap te ontwikkelen en de daarbij komende waardering te krijgen. Door meesterschap te ontwikkelen kun je iets waardevols bijdragen aan je groep. Deze bijdrage kan vanuit het evolutionaire perspectief de kans van overleving vergroten van zowel je zelf als je groep. Om je authentiek te kunnen voelen is het belangrijk dat deze drie psychologische basisbehoeften zijn vervuld.

Op je werk is het dus belangrijk binding te voelen met je collega’s, jezelf te kunnen zijn (autonoom) en ook nog professioneel van waarde te zijn. Hoe is dat op dit moment bij jou op je werk? Worden jou psychologische basisbehoeften vervuld? Als hier iets wringt kun je daar tijdens loopbaancoaching mee aan de slag gaan.

Ontdek middels loopbaancoaching wat je drijft in jouw werk

Tijdens loopbaancoaching is het van belang te ontdekken waarom je doet wat je doet. Draait het enkel om je loonstrookje of ook om andere dingen? Om dit te begrijpen is het belangrijk inzicht te krijgen in de verschillende vormen van motivatie, deze verklaren we wederom vanuit de zelfdeterminatie theorie. Simpel gezegd maakt de zelfdeterminatie theorie onderscheidt tussen twee soorten motivatie, je bent ofwel autonoom gemotiveerd ofwel gecontroleerd gemotiveerd. Wanneer je autonoom gemotiveerd bent doe je iets omdat je het leuk of belangrijk vindt. Als je iets leuk vindt ben je intrinsiek gemotiveerd en als je iets belangrijk vind is de activiteit in lijn met je persoonlijke waarden, drijfveren of doelen. Wanneer je gecontroleerd gemotiveerd bent wordt je gedreven door externe beloningen of schaamte en schuld. Het grote verschil is dat je door autonome motivatie energie krijgt en gecontroleerde motivatie op langere termijn energie kost!

Wees eens eerlijk naar jezelf, vind jij de activiteiten op je werk leuk of belangrijk? Zou je er nog steeds van genieten als je er niet voor betaald zou krijgen? Haal je er voldoening uit zonder naar je arbeidsvoorwaarden te kijken? Of werk je omdat je veel betaald krijgt en het bijdraagt aan je imago? Dit zijn confronterende maar belangrijke vragen die tijdens loopbaancoaching voorbij komen. Wil jij weten hoe je er achter komt wat je belangrijk en leuk vindt? Lees snel verder!

Kom erachter wat je belangrijk vindt middels je persoonlijk waarden en drijfveren

Nu je weet waarom het belangrijk is authentiek te zijn en te handelen vanuit de juiste motieven is het tijd om te ontdekken hoe je dit verder kunt vormgeven. Tijdens loopbaancoaching trajecten gaan we regelmatig aan de slag met persoonlijke waarden. Persoonlijke waarden kunnen gezien worden als onze innerlijke drijfveren en geven ons richting in het leven, ze zijn relatief stabiel over langere perioden in verschillende situaties. Het is dus belangrijk te ontdekken welke persoonlijke waarden bij je passen. Daarom hechten we hier tijdens loopbaancoaching zoveel waarde aan.

Op het moment dat je handelt vanuit je waarde zal je dingen doen die je waardevol en belangrijk vind, die dus passen bij je authentieke zelf! Onderzoek wijst zelfs uit dat als je leeft volgens je persoonlijke waarden je meer impulscontrole hebt. Ook hebben mensen minder stress bij het maken van keuzes en kunnen zij zichzelf makkelijker richting geven in het leven, je leert dus handelen vanuit jezelf. Wil jij achter je persoonlijke waarden komen? Doe hier de test ontwikkeld door wetenschapper Shalom Schwartz, let er wel op dat de juiste optie voor man of vrouw kiest! Kijk kritisch naar de uitkomst en schrijf een top drie op papier op, kies ‘the must haves’ uit in plaats van de ‘the nice to haves’. Alles waarden zijn namelijk positief. Het kan helpen jezelf vragen te stellen als waarom is deze waarde echt belangrijk, wat wil ik hiermee bereiken in het leven?

Presteer optimaal door je talenten en competenties in te zetten

Naast dat het belangrijk is je te laten leiden door je persoonlijke waarden is het vanzelfsprekend dat het essentieel is je talenten en competenties optimaal in te zetten. Het ontdekken van talenten en competenties komen vaak aanbod tijdens loopbaancoaching. Talenten en competenties overlappen elkaar, maar toch is er een belangrijk onderscheidt. Talent gaat over het natuurlijk vermogen iets goed te doen, iets wat grotendeels aangeboren is en volledig past bij jouw authentieke zelf. Echter, om talent om te zetten in actie heb je een geschikte omgeving nodig. Laat je talenten dus terugkomen in je werk! Competenties zijn vaardigheden die door kennis, oefening en gedrag zijn ontwikkeld. Het gaat meestal om een vaardigheid die aangeleerd is en waarbij vooral ervaring en inspanning een rol in hebben gespeeld. Het hoeft dus niet te zijn dat een competentie past bij je authentieke zelf!

Uit onderzoek blijkt dat slechts één derde van de mensen in staat is om eigen talenten en competenties te benoemen, vooral jongeren omdat die weinig werkervaring en dus referentie kaders hebben. Bij loopbaancoaching in de vorm van studiekeuzebegeleiding zijn het ontdekken van talenten vaak één van de sleutels tot succes. Hieronder volgen een aantal opdrachten die je kunt proberen om je eigen talenten en competenties op te roepen of te ontdekken.

4 opdrachten om je talenten en competenties op te roepen

1: Dit is een oefening om je talenten op te roepen. Zoek een rustige plek, sluit je ogen en probeer bij jezelf flow momenten op te roepen. Dit zijn momenten waarin je het gevoel had de tijd volledig te verliezen, waarin je bruiste van energie en alles samen leek te vallen. Soms helpt het helemaal terug te gaan naar je kindertijd, als kind deden we veel vanuit intrinsieke motivatie. Schrijf je op!

2: Interview drie mensen uit je omgeving en vraag hen dingen te benoemen waarin je uitblinkt, hierbij kunnen zowel talenten als competenties opkomen.

3: Stel jezelf de volgende vragen:

  • Waar complimenteren mensen je mee?
  • Wat gaat voor jou gemakkelijk wat voor een ander moeilijk is?
  • Wat waren je grootste succes? Welke talenten en competenties droegen daar aan bij?

4: Je kunt er ook voor kiezen om een aantal testen te maken zoals de Values In Action of Talentenwijzer.

Dieper tot de kern komen met behulp van loopbaancoaching?

Ben je na het lezen van deze blog enthousiast geworden over loopbaancoaching? Zoek dan eens verder uit of loopbaancoaching iets voor je is. Houd er rekening mee dat loopbaancoaching een relatief jonge professie is en dat pseudo-wetenschappelijke benaderingen op de loer liggen. Mocht je aan de slag gaan met loopbaancoaching, ga dan voor een loopbaancoach die gebruik maakt van wetenschappelijk onderbouwde methoden en technieken. Wil je meer informatie over een loopbaancoachingstraject bij Arrow Loopbaancoaching? Neem dan gerust contact op of plan een gratis en vrijblijvende afspraak in! We nemen je graag mee in onze werkwijze en visie omtrent loopbaancoaching.

 

 

Gratis en vrijblijvend kennismaken?

Benieuwd hoe Arrow Loopbaancoaching jou kan helpen? Ik heb het er graag met je over!